Zakgeld en kleedgeld - het Nibud.

Hoeveel zakgeld en kleedgeld geef ik mijn kind?

Het Nibud doet regelmatig onderzoek naar over hoeveel zakgeld en kleedgeld je moet geven aan kinderen. In dit Blog tref je een aantal resultaten aan van een onlangs gepubliceerd onderzoek door het Nibud.
Op onze speciale pagina over zakgeld en kleedgeld tref je aan welk bedrag aan zakgeld en kleedgeld je per leeftijd kan geven aan je kinderen. Wat mij betreft een echte aanrader voor mensen met jonge kinderen en tienerkinderen die twijvelen aan hoeveel zakgeld en kleedgeld ze aan hun kinderen moeten geven. Maar ook al heb je geen kinderen is dit artikel over zakgeld ook zeker de moeite van het lezen waard.

Nibud: ouders geven pubers te weinig financiële verantwoordelijkheid

Meer dan de helft van de ouders betaalt de volledige kosten van kleding, schoenen, en de smartphone van hun kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Dit aantal is gegroeid in vergelijking met drie jaar geleden. Toen betaalde 54% van de ouders de kosten van de mobiele telefoon volledig, nu is dat 61%. Kleding wordt door 56% van de ouders volledig betaald, dit was 48%. Hetzelfde geldt voor cadeaus in 2013 betaalde 17% van de ouders alle kosten hiervoor, nu is dat 29 %.Dit zijn de uitkomsten van het Nibud Scholierenonderzoek. Het Nibud houdt al 32 jaar de inkomsten en uitgaven van scholieren in de gaten. Ouders lijken vaker de geldzaken van hun kinderen over te nemen, in plaats van dat ze hun kinderen leren hoe ze zelf hun financiën moeten regelen. Het Nibud vindt dat ouders hun pubers meer zelf achter het 'financiële stuur' moeten zetten, in plaats van hun kinderen de rol van bijrijder te geven. Dit kan door zakgeld en kleedgeld te geven!

112 euro per maand voor snoep, snacks en uitgaan

Scholieren hebben gemiddeld 112 euro per maand te besteden. Naast geld van hun ouders, verdienen ze ook zelf met een bijbaan. Van de scholieren krijgt 88% zakgeld, 38% kleedgeld en 47% heeft een bijbaantje. Drie jaar geleden hadden ze iets meer te besteden, 118 euro, toen verdienden ze meer met baantjes. Een doorsnee 12-jarige scholier heeft maandelijks 22 euro te besteden. Een 18-jarige bijna 10x zoveel: 206 euro. Het geld wordt vooral gebruikt voor snoep en snacks, cadeaus en uitgaan. Jongens kopen er ook graag games van en meisjes sieraden en make-up. 80% van de scholieren koopt online. De helft van de scholieren gebruikt zijn eigen iDEAL bij online aankopen en 30% die van hun ouders. 34% zegt dat zij nooit uitleg van hun ouders hebben gehad over hoe zij op een veilige manier kunnen online bankieren.

Hoeveel zakgeld en kleedgeld geef ik mijn kind?

Alle scholieren hebben smartphone, slechts 20% betaalt hem zelf

Alle scholieren tussen de 12 en 18 jaar hebben een smartphone en slechts 20% van de scholieren betaalt de verbruikskosten helemaal zelf. De totale gemiddelde verbruikskosten zijn 15 euro per maand. 61% van de ouders betaalt deze kosten volledig. In 2013 was dat nog 54%. Aan kleding en schoenen zijn de scholieren maandelijks 41 euro kwijt. Slecht 14% van de scholieren betaalt zelf alle kleding en schoenen. Drie jaar geleden was dat nog 18%. Ook cadeaus betalen de scholieren minder zelf. Gemiddeld zijn ze er maandelijks 9 euro aan kwijt. In 2013 betaalde 17% van de ouders alle kosten hiervoor, nu is dat 29%.

Invloed ouders op geldgedrag pubers groot

Uit het Scholierenonderzoek blijkt dat scholieren die met hun ouders praten over geld en geholpen worden met budgetteren en sparen, planmatiger met hun geld omgaan. Zij sparen meer en maken vaker een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Scholieren die zeggen dat hun ouders het belangrijk vinden dat zij goed met geld leren omgaan, krijgen vaker kleedgeld. Toch ziet het Nibud dat 30% van de scholieren die zakgeld ontvangen, daar geen afspraken over heeft gemaakt. Bij scholieren die zakgeld en kleedgeld krijgen, heeft 14% niet met de ouders gesproken over de hoogte van het bedrag en wat er van dat geld moet worden gekocht.

Praten over zakgeld en kleedgeld

Het Nibud zou graag zien dat meer ouders met hun kinderen afspraken maken over zakgeld en kleedgeld. Door hun kinderen te helpen bij het plannen en keuzes maken, leren kinderen meer dan wanneer hun ouders de geldzaken overnemen. Zo checken scholieren minder vaak zelf hun saldo als ze merken dat hun ouders dat voor ze doen. Nibud: "Het is belangrijk dat scholieren al op jonge leeftijd leren planmatig met geld om te gaan. Zo zouden ouders die zakgeld en kleedgeld geven ook hun kinderen kunnen vertellen wat ze van dat geld moeten doen en welk gedrag ze vrij te besteden hebben. Zo krijgen hun kinderen de kans om te leren omgaan met financiële verplichtingen."

Geef ik mijn kind zakgeld en kleedgeld?

1 op de 5 scholieren heeft het thuis financieel moeilijk

Een op de vijf scholieren op het voorgezet onderwijs heeft het thuis financieel gezien moeilijk. Zij geven aan dat er bij hun thuis weinig geld is, dat hun ouders vaak zeggen dat ze geld tekort komen of dat ze merken dat hun ouders zich zorgen maken over geld. Deze scholieren hebben per maand gemiddeld minder inkomen, komen vaker geld tekort, vinden dat ze minder goed met geld om kunnen gaan en zijn minder positief over de toekomst. Ook krijgen deze scholieren minder uitleg over omgaan met geld van hun ouders dan andere kinderen.

Daarom pleit het Nibud voor structurele financiële educatie op scholen. Nibud: "We kunnen er niet van uitgaan dat alle ouders daar thuis tijd en aandacht voor hebben." Het Nibud vindt het onbegrijpelijk dat nog altijd 41% van de scholieren aangeeft dat er nog nooit op school aandacht is besteed aan hoe je met geld moet omgaan. Drie jaar geleden zei 44% dit.

Omslagpunt bij 15e levensjaar

Het Nibud ziet een duidelijke tweedeling tussen jonge scholieren tot 15 jaar en de groep van 15 tot 18 jaar. Dit komt vooral doordat 15- en 16-jarigen 2x zo vaak werken als 13- en 14-jarigen. Het inkomen van de 15-plusser schiet daardoor omhoog. Een doorsnee 14-jarige heeft maandelijks zo'n 52 euro te besteden, een 16-jarige bijna 3x zoveel: 145 euro. Dit zien we terug in het bedrag dat ze maandelijks apart leggen. Scholieren van 13 en 14 sparen maandelijks gemiddeld 26 euro. De 15- en 16-jarigen twee keer zo veel: 51 euro. Ook ziet het Nibud dat 15-plussers veel vaker online bankieren en aankopen doen via internet dan de 15-minners.

Zakgeld en Kleedgeld

De hoogte van zakgeld en kleedgeld zal altijd een lastige keuze zijn voor ouders en verzorgers. Het onderzoek van het Nibud toont aan dat het geven van zakgeld en kleedgeld niet zo eenvoudig is. Het is niet alleen een kwestie van hoeveel kan ik geven maar meer welk bedrag aan zakgeld en kleedgeld is het beste voor mijn kind. Voor veel mensen is het dus moeilijker om geen zakgeld en kleedgeld te geven dan om wel zakgeld en kleedgeld te geven.Abonneer je op onze

met besparingstips en gratis excel huishoudboekje 2022.


© 2010-2022 - zobespaarjegeld.nl algemene voorwaarden partners