gratis en goedkoop scheiden

Scheiding aanvragen.

Scheiden van tafel en bed

Scheiden van tafel en bed en dan? Een scheiding is één van de moeilijkste gebeurtenissen in het leven. Het geluk waarmee je huwelijk ooit begon kan soms tot een einde komen. Niets kan zo duur zijn als een scheiding. Het is belangrijk om in deze fase van je leven naast het verdriet dat je hebt toch je verstand goed te blijven gebruiken. Wij adviseren je om zoveel mogelijk alles wat met je echtscheiding, de kinderen en de alimentatie te maken heeft goed te regelen en ook zo goedkoop mogelijk. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van juridisch advies en een mediator.


NetjesScheiden. Snel, goed en betaalbaar scheiden.

Bij een echtscheiding komen kosten kijken. Toch hoeft een scheiding niet altijd veel geld te kosten. NetjesScheiden is de specialist in online scheiden. Dit is in Nederland de goedkoopste en snelste manier van scheiden. Gedreven door experts met jarenlange ervaring die altijd voor je klaarstaan. In slechts vier stappen kan je scheiding al geregeld zijn. Online of wellicht met subsidie, mocht je inkomen erg laag zijn. Bij NetjesScheiden is er altijd een pakket dat bij jouw persoonlijke scheidingssituatie past.rechtsinfo scheiden

Hulp en juridisch advies bij scheiding

Maar al te vaak hoor je aan het begin van een echtscheiding dat men alles in harmonie wil regelen. Maar later kan dit allemaal veranderen. Zorg dus dat zoveel mogelijk afspraken rond de echtscheiding en de alimentatie goed worden vastgelegd. Maar hoe doe je dit en wat weet je van onderwerpen als het regelen van een omgangsregeling voor de kinderen, erfenis en alimentatie? Op deze pagina van zobespaarjegeld geven we je een aantal practische tips om je scheiding zo goedkoop mogelijk te regelen. Maak daarnaast zoveel mogelijk gebruik van gratis hulp van bekenden en vraag juridisch advies.


De Scheidingsprofs. Goedkoop en snel scheiden.

Bij de Scheidingsprofs is het mogelijk snel goed en voor een vast laag bedrag te scheiden. Je hebt hierbij zelf de volledige controle over je scheiding. De Scheidingsprofs geven je tips en oplossingen om zo goedkoop mogelijk te scheiden. Zo zijn er handige pakketten voor een online scheiding, waarbij je zo veel mogelijk zelf regelt voor je scheiding. Heb je weinig inkomen? Dan kan je misschien wel aanspraak maken op subsidie. Ook hiervoor bieden we slimme oplossingen. Mocht je vragen hebben of hulp, dan staan de professionals van de Scheidingsprofs voor je klaar.


Wat kost een scheiding

Wanneer je gaat scheiden, moet er een heleboel geregeld worden. Bij de rechtbank, maar ook daarbuiten. Daar komen kosten bij kijken. Iedereen heeft zo hun eigen kostenplaatje.......... lees hier verder.


Wat is gratis scheiden

In de ogen van de meeste mensen is een scheiding erg duur. Het is niet alleen het scheidingsproces bij de rechtbank, maar ook daarna. Alimentatie, nieuwe woning, nieuwe inrichting.......... lees hier verder.


Regel alles goed bij je huwelijk!

Voordat je ooit met een scheiding van tafel en bed, te maken krijgt denk je natuurlijk niet na over de kosten. Maar wanneer je eenmaal een echtscheiding moet aanvragen vallen de kosten vaak enorm tegen. Onze belangrijkste tip is dan ook om bij alles wat je doet in het leven ook rekening te houden met situaties als echtscheiding en overlijden. Dus feitelijk moet je bij het trouwen al nadenken over hoe en wat bij een eventuele toekomstige scheiding. Maar als je scheiding van tafel en bed eenmaal zover is blijft het natuurlijk achteraf praten. Hieronder tref je een aantal tips aan die je kunnen helpen om je scheiding zo goedkoop mogelijk te regelen.

We kunnen het dus niet vaak genoeg herhalen. Zorg ervoor dat je tijdens je leven, zoals bij je huwelijk, rekening houdt met nare gebeurtenissen zoals scheiding, ruzie in de familie, overlijden en ziekte. Mocht het eenmaal zover zijn zorg er dan voor dat je heldere afspraken maakt over de verdeling van de spullen en de omgang met elkaar en de kinderen. Voorkom mondelinge afspraken of het makkelijk uitruilen van spullen. (Jij de auto, ik de antieke klok)


Kun je geld besparen door fiscaal partners te worden?

Het fiscaal partnerschap wordt voor veel samenwonende stellen als een logische volgende stap gezien. Maar de geruchten over de mogelijkheden tot fiscale besparingen maken de uiteindelijke keuze moeilijk.......... lees hier verder.


Trouwen vanaf 2018: Wat zijn de gevolgen voor bezittingen en schulden?

Vanaf 1 januari 2018 gaat er veel veranderen voor mensen die willen trouwen of voor mensen die een geregistreerd partnerschap aan willen gaan. Vanaf 2018 worden er namelijk nieuwe wettelijke regels van kracht op het gebied van alle bezittingen en schulden die beide partners inbrengen in het huwelijk of partnerschap.
Wat veranderd er?......... lees hier verder.Let op bij de huwelijkse voorwaarden. Het komt voor dat mensen bij een scheiding zich niet houden aan de eerder gemaakte afspraken met betrekking tot huwelijkse voorwaarden. Dit is iedereen natuurlijk vrij om te doen. Maar houdt er rekening mee dat wanneer een van de partners meer krijgt dan oorspronkelijk afgesproken de fiscus dit kan belasten met minstens 30% extra belasting.


Wat is een flitsscheiding

Tot 1 maart 2009 was het nog mogelijk om buiten de rechter om te scheiden. Het was een snelle manier van scheiden, zonder gang naar de rechter. Maar hoe ging dat in zijn werk?......... lees hier verder.

Online scheiden

Als jij en je partner gaan scheiden, breekt er een emotionele en soms chaotische periode aan. Maar als jij en je aanstaande ex-partner samen goede afspraken kunnen maken, kan je ook online scheiden.......... lees hier verder.

Soms willen mensen een echtscheiding aanvragen zonder hierbij een notaris te betrekken. Denk hier goed over na. Goedkoop kan bij het regelen van je scheiding wel eens duurkoop worden. Ook al heb je een echtscheidingsconvenant is het goed om in ieder geval een adviserend gesprek met een notaris te voeren. Een echtscheidingsconvenant is alleen bindend tussen mensen onderling. Voor onroerend goed zoals een huis of een juridische ondernemingsvorm zoals een BV is altijd een notaris nodig.rechtsinfo scheiden

Scheiden en pensioen

Zeker met betrekking tot pensioen zijn goede afspraken nodig die ook worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. In 1992 is de Wet Verevening Pensioenrechten in werking getreden. Deze wet bepaalt dat na een echtscheiding beide partners recht hebben op een evenredig deel van het pensioen van de ander. Dit heeft wel alleen betrekking op het pensioen dat is opgebouwd tijdens de huwelijkse periode. Dit moet je binnen twee jaar na de scheiding melden bij je pensioenfonds. Je kan bijvoorbeeld niet zomaar met iemand afspreken dat hij of zij na jouw overlijden aanspraak kan maken op je nabestaandenpensioen. Dit moet van te voren goed worden geregeld. Laat je hierover goed adviseren door de pensioenverzekeringsmaatschappij. Elke maatschappij kan in haar bepalingen hierover andere regels hebben opgenomen.

gratis scheiden goedkoop scheiding aanvragen

Echtscheiding, kinderen en kinderalimentatie

Maak geen alternatieve afspraken met betrekking tot de kinderalimentatie. Het is niet toegestaan de kinderalimentatie "af te kopen". Voor de wet is kinderalimentatie namelijk een zaak van openbare orde. Ook alimentatie voor de partner dient goed vastgelegd te worden. Het is voorgekomen dat de betalende partner stopte met alimentatie aan de ex-partner omdat deze een nieuwe relatie had. Maar jaren later na het beëindigen van deze relatie ontkende de ex-partner alles en kon er alsnog betaald worden. In de regel krijgt de verzorgende ouder de kinderalimentatie van de niet verzorgende ouder. Voor de hoogte van dit bedrag bestaan speciale omrekentabellen. De rechter besluit uiteindelijk over de hoogte van de kinderalimentatie op basis van het inkomen van de betalende partner.


Hoe ontbind je een geregistreerd partnerschap

Het ontbinden van een geregistreerd partnerschap gaat gemakkelijker en sneller wanneer jullie op een goede manier met elkaar kunnen communiceren. Er moeten goede afspraken worden gemaakt.......... lees hier verder.

Hoe werkt online mediation bij scheiden

Het initiatief voor een echtscheiding komt niet altijd van beide kanten. Als een van jullie het besluit neemt en de partner is het daar niet mee eens, betekent het niet dat het automatisch een vechtscheiding zal worden.......... lees hier verder.Natuurlijk kan je zelf aan de slag gaan met het opstellen van een echtscheidingsconvenant. Wellicht heeft iemand wel een voorbeeld voor je. Toch blijft het raadzaam om je hierover te laten adviseren door een mediator of juridisch adviseur op het gebied van het regelen van een scheiding. Wanneer je in een echtscheidingsconvenant niet alles op een juridisch correcte wijze omschrijft kan je ex later het convenant nietig laten verklaren met alle gevolgen van dien.

Sinds 1 maart 2009 is het wettelijk verplicht om bij een scheiding een gedetailleerd ouderschapsplan op te stellen. Probeer dit niet samen mondeling te regelen. Voordat je het weet is de omgangsregeling met je kinderen en de alimenatie een bron van discussie waarvoor je alsnog naar de rechter moet. Goede afspraken maken dus, desnoods met hulp van een mediator, en alles vastleggen in een omgangsregeling en/of ouderschapsplan!


Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Dat het maken van goede afspraken over de betaling van alimentatie (en het vastleggen hiervan!) belangrijk is blijkt uit het feit dat sinds het uitbreken van de crisis het aantal Nederlanders dat achterloopt met het betalen van de alimentatie is verdubbeld. Ex-partners betalen in de regel al niet graag alimentatie en de crisis heeft het aantal wanbetalers van alimentatie alleen maar vergroot. Het aantal wanbetalers van alimentatie is sinds de crisis begon verdubbeld en bedraagt gemiddeld meer dan 400 euro.
Mocht je problemen ondervinden bij het ontvangen van partneralimentatie of kinderalimentatie kan je terecht bij:
Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).
Dit is een overheidsinstantie die achterstallige alimentatie int. Ons advies is om niet direct bij de eerste beste betalingsachterstand van de alimentatie naar het LBIO te stappen maar om eerst te proberen met je ex-partner te overleggen over een oplossing voor het alsnog betalen van de alimentatie op de korte termijn. Maar wacht ook niet te lang. Te lang wachten maakt het steeds moeilijker achterstanden te innen. Het LBIO heeft overigens stukken nodig om de hoogte van de achterstallige alimentatie vast te kunnen stellen. Een reden des te meer dus om de afspraken over je scheiding goed vast te leggen in een echtscheidingsconvenant of een gerechtelijke uitspraak. Het LBIO neemt vervolgens contact op met je ex-partner om hem/haar te sommeren de betaling van de partneralimentatie en/of kinderalimentatie te hervatten. Lukt dit niet dan start de LBIO een incassoprocedure. Let op! Als partner mag je nooit eenzijdig beslissen om de alimentatiebetaling te stoppen. Ook niet als je hier een zeer gegronde reden voor hebt. Bijvoorbeeld als je ziet dat je ex een goed betaalde baan heeft gekregen of met een rijke partner is gaan samenwonen. Aanpassen of stopzetten van de alimentatie dient in overleg te gebeuren al dan niet aangevuld met een gerechtelijke uitspraak.


Praat met elkaar en de kinderen over de scheiding.

Je besluit om te scheiden is zeer ingrijpend. Voor jullie als partners maar vaak nog veel ingrijpender voor je kinderen. Buiten de emotionele gevolgen zijn er ook de financiële gevolgen die voornamelijk voor de minst verdiende partner het ingrijpendst zijn.
De impact voor de kinderen kan enorm zijn met name wanneer deze in een moeilijke fase van hun leven zitten zoals de pubertijd. Kinderen hebben behoefte aan zekerheid en houvast en de aankondiging van een scheiding kan de grond onder hun voeten wegslaan. Daarbij komt ook nog vaak dat kinderen zich van alles in hun hoofd halen en zelfs denken dat zij de oorzaak zijn van de scheiding van hun ouders. Leg dus heel goed uit aan je kinderen wat de oorzaak is van de scheiding en probeer ze zoveel mogelijk gerust te stellen wat betreft de toekomst.
Goed praten en communiceren met je kinderen is één van de belangrijkste onderdelen van het doorlopen van je scheiding. Blijf eerlijk tegenover je partner en de kinderen wanneer je zelf de scheiding in gang hebt gezet. Zij hebben het recht om te weten wat de oorzaak is van de scheiding. Dit betekend niet dat je je partner of kinderen onnodig moet kwetsen. Blijf in gesprek met elkaar en zorg ervoor dat je duidelijke afspraken met elkaar maakt en vastlegt in een scheidingsconvenant.
Als gesprekken op een gegeven moment te emotioneel worden stop dan het overleg tijdelijk en probeer het later opnieuw al dan niet onder begeleiding van een relatiebemiddelaar. Een scheiding regelen kost nu eenmaal tijd. Blijf zoveel mogelijk correct naar elkaar en voorkom heftige uitspraken die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Wanneer emoties hoog kunnen oplopen is het verstandig om dit niet te doen waar de kinderen bij zijn. Gedraag je bij de kinderen als volwassenen!

Het bespreken van alle financiële zaken is natuurlijk ontzettend belangrijk maar nog meer de zorg voor de kinderen. Blijf met je partner in gesprek en probeer een voor iedereen zo goed mogelijk regeling te treffen. Laat de kinderen niet het slachtoffer worden van jullie scheiding. Betrek je kinderen bij de gesprekken over de scheiding wanneer ze de juiste leeftijd hebben want zij kunnen niets doen aan uw keuzes. Kinderen halen zich van alles in hun hoofd en zijn bang dat zij beide ouders of één van de ouders zullen verliezen. Je dient ze dan ook gerust te stellen en ze de mogelijkheid te geven om zich aan biede ouders te hechten.

Je hebt er al goed aan gedaan om deze pagina over scheiden te bezoeken om zoveel mogelijk voorbereid te zijn op de echtscheiding. Zoek naast zobespaarjegeld.nl verder op het internet naar informatie over een (gratis) juridische loket, maatschappelijk werker, goedkope advocaat en/of mediator. Zij kunnen je adviseren over zaken als alimentatie, scheidingsconvenant en een regeling voor de kinderen. Stel bij de gesprekken met uw partner over de verdeling van de inboedel, de financiën en de kinderen niet alleen eisen maar probeer daar waar mogelijk is te onderhandelen al dan niet met behulp man een mediator. Hoe je het ook went of keert. Je zal altijd met uw partner en de kinderen verbonden blijven. Uiteraard door de kinderen maar ook door schoonouders en wederzijdse vrienden en kennissen.


Echtscheiding en koophuis

Wanneer er sprake is van een eigen woning kan deze door één van de partners worden overgenomen. In feite koop je dan je ex-partner uit. Dit moet natuurlijk wel financieel kunnen. Het huis moet getaxeerd worden en je betaalt de helft van de overwaarde aan je ex-partner. Lukt dit financieel niet moet er een betalingsregeling getroffen worden. Als ook dat niet lukt zal het huis verkocht moeten worden en krijgen beide partners de helft van de overwaarde. Als er sprake is van een restschuld dienen beide partners de helft van de schuld te voldoen. Hierover moet een regeling getroffen worden met de hypotheekverstrekker. Probeer dit ook zo te doen. Wanneer jullie er niet uitkomen zal de bank zijn recht van hypotheek opeisen en het huis laten veilen. Financieel gezien is dit doorgaans een zeer slecht alternatief.
Wat je nog weleens tegenkomt is dat het gemeenschappelijke huis bij het regelen van een echtscheiding wordt "geruild" voor de alimentatie. Pas hier mee op. Het is wettelijk zo geregeld dat netto vermogensbestanddelen moeten worden verrekend met de bruto uitkeringen. Dit houdt in dat wanneer 1 van de partners de gehele woning in zijn/haar bezit neemt dit bij de inkomstenbelasting wordt aangeslagen voor tenminste 33%. Laat je hierover dus goed adviseren.

Houd rekening met de aanspraken op hypotheekrenteaftrek wanneer één van de partners achterblijft in het huis. De hypotheekrente is slechts onder voorwaarden aftrekbaar. Zo moet bijvoorbeeld het huis als hoofdverblijf dienen. Woon je niet in een huis kan je ook geen hypotheekrente meer aftrekken. Laat je hierover dus goed vooraf adviseren.


Echtscheiding en huurhuis

Wanneer jullie in een huurhuis wonen kan de rechter het besluit nemen om het huurrecht aan één van jullie toe te wijzen. De verhuurmaatschappij moet dit besluit accepteren. Regel ook hier alles goed. Dus zorg voor een nieuw huurcontract waarin je als enige bewoner wordt geregistreerd. Hier is overigens in principe geen rechter voor nodig.Scheiden en een erfenis

Eén van de ergste zaken die je kan overkomen is dat de erfenis van je ouders meeverdeeld wordt in de scheiding. Ook hier is het van belang dat zaken goed worden vastgelegd in een vroeg stadium. Dus niet bij een scheiding maar op het moment dat je trouwt en op het moment dat je een testament gaat opmaken. Spreek hierover wanneer iemand aangeeft jou in zijn/haar testament op te nemen of bijvoorbeeld met je ouders. Voorkomen is beter dan genezen (of erger).


Hoe kun je snel scheiden

Als eenmaal het besluit is gevallen dat jullie definitief uit elkaar gaan en gaan scheiden, dan wil je ook niets liever dan snel scheiden. Hoe vlotter het rond is, hoe eerder je je nieuwe leven kunt inrichten.......... lees hier verder.

Kan je scheiden zonder advocaat

Voor het indienen van een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank, heb je een advocaat. Zelf kan je dit niet doen. Helemaal scheiden zonder advocaat is in Nederland nog niet mogelijk........... lees hier verder.


Scheiden en een erfenis. Hoe het fout kan gaan. Een praktijkvoorbeeld.

Evelien en Sjoerd waren 15 jaar gelukkig getrouwd maar na het overlijden van beide ouders groeiden ze steeds verder uit elkaar. Uiteindelijk besloten ze in goede harmonie uit elkaar te gaan. Evelien en Sjoerd hadden geen kinderen. Het overlijden van beide ouders had nog wel voor beiden een positief kantje gehad. Sjoerd erfde 220.000 euro van zijn ouders en Evelien had een erfenis van 80.000 euro. Deze 300.000 hadden ze tijdens hun huwelijk op een gezamenlijke spaarrekening gestort. Evelien en Sjoerd zijn in gemeenschap van goederen getrouwd.
Toen ze eenmaal hadden besloten om te gaan scheiden hadden ze ook afgesproken om dat in goed overleg met elkaar te doen. Maar dan komt de advocaat met een zeer verrassende mededeling. De ouders van Evelien hebben namelijk destijds een testament laten opmaken waarin een uitsluitingsclausule was opgenomen voor de erfenis. Hiermee wilden zij voorkomen dat Sjoerd bij een scheiding aanspraak kan maken op een deel van de erfenis van Evelien. Haar erfdeel geldt hierdoor als prive vermogen en valt daarom buiten de gemeenschap van goederen. De ouders van Sjoerd hadden dit niet gedaan waardoor de erfenis van Sjoerd wel in de gemeenschap van goederen viel. Evelien vond vervolgens dat zij daarom recht had op de helft van de erfenis van Sjoerd, namelijk 110.000 euro.
Sjoerd zou er vervolgens nog alles aan doen om alsnog zijn erfdeel volledig buiten de scheiding te houden maar de juridisch gronden hiervoor zijn er niet met als gevolg dat hij zich bij het opdelen van zijn erfenis moet neerleggen.Een scheiding verloopt niet altijd even gemakkelijk. Als het echt niet anders kan zal er een rechtzaak komen over de zaken waar jullie niet uitkomen. Dit zorgt in het laatste stadium van je huwelijk voor veel extra kosten. Wij adviseren je om voordat je naar de rechtbank gaat duidelijke afspraken te maken (en deze vast te leggen) over wie uiteindelijk de juridische kosten gaat betalen. Het gaat hierbij vaak om grote bedragen dus zorg ervoor dat je hier vooraf afspraken over maakt!


Overig handige sites voor hulp bij je scheiding.

 • Korrelatie
 • Bel, mail, chat met MIND Korrelatie voor professioneel en anoniem advies. Praten helpt, blijf er niet mee rondlopen! Bel met 0900 1450!
  Scheiden betekent een punt zetten achter een relatie. Een echtscheiding is een ingrijpend proces, dat meestal veel emoties oproept. Het kan lang duren voordat de ex-partners echt afstand hebben genomen en een nieuw leven hebben opgebouwd. Voor het gevoel maakt het daarbij niets uit of zij getrouwd waren of samenwoonden.

 • Gids scheiding en omgang
 • Gratis zelfhulp wijzer echtscheiding en omgangsregeling. Samengesteld door mensen die zelf een scheiding hebben meegemaakt, met steun van deskundigen.
  Denk je aan scheiding? Hoe ga je het vertellen? Hoe gaat het met de kinderen? Wat moet er allemaal geregeld worden? Wat kun je zelf doen? Waar kun je het beste naar toe voor hulp? Hoe ga je verder na een scheiding? Scheiding is vaak een verwarrende periode. Wat kun je zelf doen en waar kun je terecht voor betrouwbare hulp?

 • Belastingdienst-scheiden
 • Als u gaat scheiden of uit elkaar gaat, moet u met een aantal fiscale zaken rekening houden: Denk hierbij aan zaken als: Fiscaal partnerschap, Eigen woning, Alimentatie, Heffingskortingen, Voorlopige aanslag, Toeslagen en Verhuizing.

 • Het juridisch loket
 • Het Juridisch Loket helpt u met het juiste antwoord op uw juridische vraag. Zij zijn er voor iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen.
  Om de echtscheiding aan te vragen, heeft u een advocaat nodig. Als u het overal over eens bent, kunt u samen één advocaat nemen. Dat is goedkoper en gaat meestal sneller, dan als u allebei een eigen advocaat moet inschakelen. Voordat de scheiding rond is, moet u onder meer afspreken hoe u uw gezamenlijke bezittingen verdeelt en wat er gebeurt met uw woning. Heeft u samen kinderen? Dan moet u afspraken maken over hun verzorging. Gaan ze grotendeels bij één ouder wonen, dan moet er een zorgregeling of omgangsregeling komen. Is er tijdens uw huwelijk pensioen opgebouwd, dan moeten deze pensioenrechten ook verdeeld worden. De beëindiging van een geregistreerd partnerschap hoeft niet hetzelfde te verlopen als de beëindiging van een huwelijk. U heeft namelijk niet altijd een advocaat nodig, omdat u bijvoorbeeld via een notaris het geregistreerde partnerschap ook 'met wederzijds goedvinden' kan beëindigen. Dit kan slechts als er geen minderjarige kinderen bij het geregistreerde partnerschap betrokken zijn.rechtsinfo scheidenOmgaan met geld

omgaan met geld

Omgaan met geld. Goed leren omgaan met geld is belangrijk voor iedereen. In dit Blog lees je 10 super goede bespaartips waarmee je kan leren om goed met geld om te gaan. Wanneer je al deze tips toepast kan het haast niet anders dan dat ook jij straks geld over hebt aan het einde van de maand. En dat is best wel plezierig want met dat extra geld kan je weer veel nieuwe leuke dingen doen.
Ga snel naar mijn Blog en lees mijn 10 super goede bespaartips over omgaan met geld.......... lees hier de 10 super goede tips.Cursus omgaan met geld

cursus omgaan met geld

Ben je op zoek naar een leuke en goedkope cursus voor een kleine groep mensen? Dan is de cursus omgaan met geld wellicht iets voor jou. De cursus omgaan met geld is speciaal ontwikkeld om een kleine groep mensen te leren meer grip te krijgen op de uitgaven. Om zodoende meer geld over te houden. Of uit de schulden te blijven. De deelnemers krijgen veel gratis extra's zoals het boek "Zo bespaar je geld" van André Fijan, een gratis excel huishoudboekje en een gratis werkmap. De digitale bestandjes krijg je op een gratis USB-stick.......... lees hier alles over de cursus omgaan met geld.
Abonneer je op onze

met besparingstips en gratis excel huishoudboekje 2022.

rechtsinfo scheiden

© 2010-2022 - zobespaarjegeld.nl algemene voorwaarden partners