4 tips om fiscaal voordelig te schenken

Als je een schenking aan je kind wilt doen, is er veel mogelijk. Spaargeld of effecten, een lijfrentepolis of onroerend goed, om maar iets te noemen. Alleen kan je niet zomaar flinke bedragen aan je kinderen overmaken. Dan betaal je een behoorlijk bedrag aan belastingen. In dit artikel staan vier manieren om een fiscaal gunstige schenking aan je kind te doen.

db online - lening

1. Schenken van spaargeld of effecten

Het is de meest voorkomende manier van schenken aan je kinderen. Je maakt geld over op de rekening. Als je effecten (aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en dergelijke) schenkt en je kind heeft een rekening bij dezelfde bank, dan is het meestal mogelijk om deze effecten kosteloos over te boeken. Om een voorbeeld te noemen. Als zowel jij als je kind bij Van Lanschot zitten, dan is het kosteloos om te schenken met Van Lanschot.

Als de effecten naar een andere bank moeten worden overgeboekt, is het slim om vooraf uit te zoeken of hier kosten aan zijn verbonden. En wanneer de effecten op naam van het kind komen, wordt er naar het risicoprofiel van je kind gekeken. Zolang je kind minderjarig is, voer je als ouder het bewind over het vermogen.

2. Schenken van een lijfrentepolis

Lijfrente is een andere manier om te schenken. Dan gaat het om een zogenoemde oud regime lijfrentepolis. Dit zijn polissen die in de jaren tachtig zijn afgesloten. Deze polissen kunnen op twee manieren worden geschonken. De meest voorkomende manier is dat het kapitaal omgezet wordt in een periodieke uitkering op naam van je meerderjarige kind. Je kind moet hier nog wel inkomstenbelasting over betalen. Daardoor hoeft er geen schenkbelasting te worden betaald.

Als je kind studeert of een laag inkomen heeft, is dit een fiscaal aantrekkelijke manier om te schenken. Het is ook mogelijk om de lijfrentepolis te schenken voordat deze tot uitkering is gekomen. Dan is er meestal wel schenkbelasting verschuldigd, maar je kind houdt dan het gunstige flexibele fiscale regime van de lijfrentepolis.

3. Onroerend goed

Als je onroerend goed schenkt, maakt het voor de schenkbelasting uit of dit een woning of ander onroerend goed betreft. Zo wordt voor woningen de WOZ-waarde als uitgangspunt genomen. Als de werkelijke waarde hoger is, dan wordt over het verschil geen schenkbelasting geheven. Voor ander onroerend goed is de werkelijke waarde het uitgangspunt. Naast de schenkbelasting moet je ook rekening houden met overdrachtsbelasting.

4. Schenken van ondernemingsvermogen

Bij schenking van je onderneming kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). In dat geval gelden ruime vrijstellingen voor de schenkbelasting. De eerste € 1.134.403 is vrijgesteld, over het meerdere heb je een vrijstelling van 83%. Over de resterende 17% betaal je dus schenkbelasting. Ook de inkomstenbelastingclaim in box 1 of box 2 kan worden doorgeschoven. Er zijn wel veel voorwaarden om van de BOR gebruik te maken. Het is belangrijk om dit met een specialist te bespreken.Abonneer je op onze

met besparingstips en gratis Excel huishoudboekje 2023.
© 2010-2023 - zobespaarjegeld.nl algemene voorwaarden partners